Plastikkirurgi

PLASTIKKIRURGI   INLEDNING Jag heter Charlotta och har just flyttat till Stockholm. Då jag fyllt 38 år funderade jag på att hitta en bra plastikkirurg för att göra en bröstförstoring och bröstlyft. Jag motionerar regelbundet på gym. I snitt 3 till 4 gånger i veckan under vinterhalvåret. På sommaren passar vi oftast på att vara i vår lägenhet på Mallorca under cirka 2 månader och …

Mer information om prostatacancer

Det finns massor av informationskällor om man vill få mer information om prostatacancer eller annan cancer. Hos Näckrosbröderna i Sörmland kan man få information på våra informationsmöten eller genom våra informationsblad. Man kan även få muntlig information från någon av våra informatörer eller kontaktpersoner. Om man bor på annan ort i Sverige kan man finna olika föreningar där man kan få veta mer om prostatacancer. …

Stödja cancerforskningen

Har man själv drabbats av prostatacancer eller någon annan form av cancer, eller om man har en anhörig som har drabbats har man ofta en större förståelse för att det krävs en omfattande forskning kring just prostatacancer, men även andra cancerformer för att utröna dess uppkomst och för att effektivt kunna behandla cancer i framtiden. Då faller det sig naturligt för många att vilja bidra …

Stöd för drabbade och anhöriga

För den som har fått beskedet att man har fått prostatacancer, men även för de som väntar på det slutgiltiga beskedet från utredningarna väntar normalt en tung period framför en, med mycket ångest och oro. Det gäller vanligtvis inte bara den drabbade, utan även den drabbades anhöriga och då framförallt fru och barn. Vanligtvis handlar det om att komma över den rädsla som normalt uppstår …

Leva med prostatacancer

Det brukar ta en viss tid från att man har upptäckt symptom på att man kanske lider av prostatacancer till dess att man får ett slutligt besked om det är en godartad eller elakartad tumör. Det kräver en del undersökningar, provtagningar och tester som sedan ska utvärderas innan man får det slutgiltiga beskedet. Det är en svår tid för den drabbade som är full av …

Behandla prostatacancer

Desto tidigare som tumören upptäckts desto lindrigare behandlingsmetoder, vilket ofta brukar betyda att man har större chans att helt bli fri från cancern. Många gånger upptäcks inte tumören förrän den har utvecklats till cancer och då finns det även en risk att cancern har spridit sig utanför prostatan och bildat så kallade metastaser, som ger tumörer på andra inre organ. Då kan enklare behandlingsmetoder inte …

Symptom på prostatacancer

De flesta symptom på att man drabbats av prostatacancer uppstår först efter cirka 10 till 15 år efter att man fick tumören. Den växer långsamt och utvecklas till cancer sent och det är först då som man kan börja se symptom som kan tyda på att man har fått prostatacancer. Symptomen uppstår tidigast efter att man har fyllt 50 år, men vanligast när man har …

Om prostatacancer

Prostatacancer är en cancerform som inte har varit särskilt uppmärksammad tidigare, utan det är först under de senaste åren som man har börjat prata öppet om prostatacancer. Trots det är prostatacancer den allra vanligaste cancerformen i Sverige, till och med vanligare än bröstcancer, och man uppskattar att cirka var tionde man i Sverige får prostatacancer under sin livstid. I dag blir cirka 9 000 män …

Verksamhet

Näckrosbrödernas verksamhet är att informera och ge stöd till personer och organisationer som behöver information och stöd kring prostatacancer. Detta sker genom ett antal aktiviteter varje år, men även genom bidrag och stöd i form av kontaktpersoner och informatörer. Prostatacancer drabbar främst män över 50 år och det är dessa personer och organisationer med medlemmar bestående av män över 50 år som ska kontaktas av …